publications          workshops

F.A.C.E. à l’observation - Observeren in FACE©-perspectief

New

Doelgroep
Dit boek is geschikt voor studenten in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld voor de opleidingen SPH, MWD, P&A, Verpleegkunde, PABO en Pedagogiek, evenals Psychologie, Educatie en (Sociaal)Agogische wetenschappen. Bovendien is het boek toegankelijk voor iedereen die zich wil verdiepen in gedegen (systematisch) observeren.

Verkorte inhoudsopgave (onder voorbehoud)
Voorwoord en Inleiding
Deel I Observeren nader bekeken, opgelet: hersenactiviteit!
Inleiding
Overzicht
1 Observeren: eenvoudig, of toch niet?
2 WWW observeren: waarom, wanneer, wat... en hoe?
3 Gedragsobservatie en het brein: een intiem team
4 Cognitieve en emotionele sturing van de observatie
5 Observeren herzien: betrouwbaarheid en validiteit
Deel II Nu het veldwerk! Stappenplan observeren in de praktijk
Inleiding
Overzicht
6 Een observatie plannen: www... en meer
7 Wat ga ik observeren? De observatieschaal
8 Hoe kan ik gedrag meten en registreren?
9 Goed bekeken, en dan? Observaties interpreteren en rapporteren
Bijlage A Werkplannen en checklists
Bijlage B Oefenvoorbeeld Observatieschaal
Bijlage C Observatievoorbeeld Jet
Bijlage D Betrouwbaarheidsberekening
Bijlage E Weblinks
Bijlage F Begrippenlijst met definities
Literatuurlijst
Index

Pearson XTRA
Bij deze uitgave hoort Pearson XTRA, een studiewebsite met aanvullend studie- en lesmateriaal voor zowel studenten als docenten. Op
www.pearsonxtra.nl vindt u algemene informatie.

Bij
Observeren en Rapporteren wordt het volgende materiaal voor studenten toegevoegd: eText, vragen, begrippentrainer, uitwerkingen doordenkertjes, uitwerkingen toetsvragen, werkplannen en checklists, een beeldbank en links. Deze onderdelen kunnen eveneens door docenten gebruikt worden als onderdeel van een les.

Over de auteurs

Smadar Celestin-Westreich is als hoofddocente verbonden aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast leidt zij de opleidingen, de klinische praktijk en het onderzoek van het multi-site Face®-programma. Zij is ook auteur van wetenschappelijke en praktijkpublicaties waaronder het handboek 'Kind-, opvoedings- en gezinsdiagnostiek in Face®-perspectief' en de 'Familie Relatie Test'.

Leon-Patrice Celestin, psychiater, is werkzaam in Parijs als 'praticien hospitalier' en in Brussel. Hij leidt de interventie- en onderzoeksonderdelen van het FACE®-programma en verzorgt bijscholing voor professionals in de geestelijke gezondheidssector. Hij is ook auteur van verschillende wetenschappelijke en praktijkpublicaties.

Observeren en rapporteren, 2e editie (incl. XTRA)

Pearson beschrijving :

Smadar Celestin-Westreich en Leon-Patrice Celestin

Docentexemplaar aanvragen

Observeren en rapporteren behandelt de essentiële kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het deskundig observeren volgens het FACE®-model (Faciliteren van de Afstemming van Cognities en Emoties). Dit model gaat uit van de systematische afstemming van het eigen denken en voelen op het professionele handelen. Toepassing van dit model helpt de eigen vaardigheden als observator te ontwikkelen.

 

Deel I begeleidt de lezer op het leerpad van ‘alledaags’ naar professioneel observeren. In deel II is het (systematisch) observeren uitgewerkt in een stappenplan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, cases en opgaven kan de lezer actief aan de slag met de stof.

 

Nieuw in deze editie

 

Deze tweede editie van Observeren en rapporteren is aangepast aan recente inzichten en uitvoerig uitgewerkt met praktijkvoorbeelden.

Zie ook FACE© blog Leuke links -  Weetjes - Observatieschalen - Oefen & Experimenteer - Downloads - Input: Een leuke observatielink? Een handige observatieschaal? Meld hier!

Voir aussi FACE© blog Liens - Bon à savoir - Échelles d’observation - Activités & expérimentation - Téléchargements - Contribuez: Un lien sur l’observation, une échelle d’observation? Signalez-les ici!

Recensie(s)

NBD|Biblion recensie


« In dit zeer gedegen boek wordt uitgebreid ingegaan op tal van aspecten van gedragsobservatie. Het onderwerp is onder meer van belang in de praktijk van sociaal-agogische hulpverleners. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld het hoe en waarom van observeren, de betrouwbaarheid van observaties, de invloed van zintuiglijke, cognitieve en emotionele aspecten, methoden en perspectieven om te observeren en dergelijke. In diverse hoofdstukken wordt het observatieproces beschreven door middel van een stappenplan. Aparte aandacht krijgt ook de vastlegging en rapportage van de resultaten van een observatie. Dit boek, geschreven door een psychiater en een universitair hoofddocente in de psychologie, is zowel bruikbaar in de praktijk als in het hbo- en universitair onderwijs. Het fraai verzorgde boek bevat tal van praktijktips en oefeningen. Een nuttige uitgave. »


(NBD|Biblion recensie, K.M.D. van Schelven)

 

workshops - ateliers

Handgreep Observatieschalen

zie richtvragen stap 6 observatieplan:

 

een observatieschaal kiezen

of

Ontwerpen

 

O&R hoofdstuk 7 p.125-143!

Ready, steady, OBSERVE!

Uw mening telt!

 

Over het boek. Over dit observatieweb: wat verdient een plek op deze webstek?

 

Geef uw mening over of ervaring met observatieschalen

 

Leuke, bijzondere of leerrijke observatie ervaringen? Deel ze hier!

· Maurits Cornelius Escher: De waarneming in de maling - L’art de la perception piégée [O&R, p.51]

 

Maak een ‘Virtual Ride’ door “Ascending & Descending”; puzzel je suf met de onmogelijke driehoek; en meer: Klik hier en dan op ‘downloads’. Faites un tour virtuel dans “Ascending & Descending” ou tentez de résoudre le puzzle du “triangle impossible”: Cliquez ici puis sur ‘downloads’.

 

· Handgreep andere waarnemingsprincipes & -illusies - Quelques principes perceptuels & illusions optiques [O&R, p.49-53]

 

Constant houden van vormen en maten - Constance des formes et des mesures

 

Illusie van Titchener - Illusion de Titchener

 

Illusie van Müller Lyer - Illusion de Müller Lyer

 

Stroop Woord Kleur proef - Epreuve de Stroop

 

Illusions of the Year

Leuke Links - Liens

 

 

· Simon & Chabris’ experiments: Perceptuele en veranderingsblindheid - Aveuglement perceptuel [O&R, p.40]

 

Hoe snel merk jij veranderingen op in de waarneming? Of (bijzonder) ongewone voorvallen? Neem de proef op de som met de master experimenten van Simon & Chabris! Klik hier

 

Que vous faut-il pour remarquer des changements dans l’information visuelle? Ou des événements perceptuels (particulièrement) remarquables? Mettez-vous à l’épreuve avec les expériences magistrales de Simon & Chabris! Cliquez ici

Nouvelles Observation News

 

 

 

FACE© blog