publications          workshops

F.A.C.E. au diagnostic - Diagnostiek in FACE©-perspectief

Kind-, opvoedings-, en gezinsdiagnostiek in FACE-perspectief

ACCO beschrijving :

Smadar Celestin-Westreich en Leon-Patrice Celestin

Docentexemplaar aanvragen

Een jongere en diens gezin zijn inherent verbonden, maar hoe kan deze vaststelling coherent verrekend worden in het kinddiagnostische handelen?


Welke plaats verdient de evaluatie van opvoedings- en gezinseigenschappen in dit proces? Hoe kan, formeel en informeel, gepeild worden naar de afstemming van de denk- en voeldynamiek bij het kind en de gezinsleden om hieruit naast knelpunten, ook bronnen van veerkracht af te leiden die de begeleiding faciliteren?


Dat zijn enkele van de hoofdvragen die dit boek behandelt. Vanuit een dynamisch biopsychosociaal ontwikkelingsmodel met oog voor draaglast en –kracht worden handvatten aangereikt om deze kennis systematisch te vertalen naar een handelingsgerichte diagnostiek waarin zowel het kindperspectief als dat van de gezinsleden een volwaardige functie vervullen. Deze evidencebased werkwijze wordt uitvoerig geïntegreerd met practicebased evidence en geïllustreerd met gevalsbeschrijvingen die verder reiken dan een enge gezinsdiagnostische praktijk. Zo gaat aandacht uit naar de diagnostische implicaties van gezinsgebonden invloeden in diverse contexten zoals ADHD, gedrags-, angst- en stemmingsstoornissen, trauma, of nog, leermoeilijkheden. Toepassingsvoorbeelden van beschikbare Nederlandstalige instrumenten (expressieproeven en
gezinsdiagnostische hulpmiddelen inbegrepen) bieden verder een concrete leidraad om een inzichtelijke gezinspeiling in het jeugddiagnostische handelen te realiseren. Dit boek richt zich in hoofdzaak tot studenten, docenten en hulpverleners werkzaam met kinderen en jeugdigen.


Over de auteurs:

 

SMADAR CELESTIN-WESTREICH is hoofddocente aan de Faculteit Psychologie en Educatie wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Zij leidt ook de wisselwerking tussen onderzoek, praktijk en vorming van het multi-site FACE-programma voor gedrag- en emotionele problemen bij jeugdigen en hun gezin, in België, Frankrijk en Nederland.

 

LEON-PATRICE CELESTIN, psychiater met kind- en jeugdspecialisatie, is werkzaam als ‘Praticien Hospitalier’ in Parijs.

 

 

inhoudsopgave ACCO web [pdf]

Zie ook FACE© blog Leuke links -  Weetjes - Observatieschalen - Oefen & Experimenteer - Downloads - Input: Een leuke diagnostiek link? Een interessant gezinsinstrument? Meld hier!

Voir aussi FACE© blog Liens - Bon à savoir - Échelles d’observation - Activités & expérimentation - Téléchargements - Contribuez: Un lien d’observation, une épreuve familiale intéressante? Signalez-les ici!

Recensie(s)

NBD|Biblion recensie


« In dit boek bespreken Smadar Celestin-Westreich (hoofddocente aan de faculteit Psychologie en Educatie van de Vrije Universiteit Brussel) en psychiater Leon-Patrice Celestin het zogenaamde 'FACE-model' voor kind- en gezinsdiagnostiek. Dit model dat staat voor 'Faciliteren van de Afstemming tussen Cognities en Emoties', reikt een duidelijk denk- en werkkader aan voor de diagnosticerende hulpverlener. De aandacht gaat uit naar de diagnostische implicaties van gezinsgebonden invloeden in diverse contexten, zoals ADHD, gedrags-, angst- en stemmingsstoornissen, trauma, leermoeilijkheden etc. In het eerste deel leggen de auteurs de grondbeginselen van de kind- en gezinsdiagnostiek uit. Daarna volgen concrete stappenplannen voor de kind- en gezinsdiagnostiek, met methoden, instrumenten etc. Ieder hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van het leertraject, een uitleg die geillustreerd is met praktijkvoorbeelden, enkele toetsvragen en een lijstje met de begrippen die aan bod kwamen. Achteraan volgt een bibliografie. Een degelijke handleiding voor studenten. Overzichtelijke tweekleurendruk. »


(NBD|Biblion recensie, Redactie Vlabin-VBC)

 

workshops - ateliers

Uw mening telt!

 

 

Geef uw mening over of ervaring met kind-, opvoedings– en gezinsdiagnostiek

 

Leuke, bijzondere of leerrijke diagnostiek ervaringen? Deel ze hier!

Familie Relatie Test    -        Familie-In-Dieren Test       -        Épreuve de la Famille-en-Animaux

Familie Relatie Test

Pearson beschrijving :

Snelle en kindvriendelijke test die meet hoe een kind zijn familierelaties ziet

 

Duidelijke scoring door gebruik van normprofielenboek

 

Doel
Meten hoe een kind de relaties met zijn/haar gezinsleden beleeft.

 

Doelgroep
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

 

Beschrijving
De hernieuwde Familie Relatie Test is een snelle en kindvriendelijke methode om informatie te verzamelen over hoe een kind de relatie met leden van zijn/haar gezin waarneemt. De FRT geeft tevens kwalitatieve informatie over de omgang van het kind met gevoelens ten opzichte van het gezin. Het kind kiest uit kartonnen figuren diegenen die het meest op zijn/haar vader, moeder, broers en zussen lijken. Met behulp van kaartjes met positieve (bijvoorbeeld ‘Wie vind jij lief?’) of negatieve zinnen, kan het kind bepalen op wie de betreffende zin het meest van toepassing is. Ook kan een dergelijk kaartje
aan ‘meneer Niemand’ worden gegeven. De resultaten geven aan hoe positief/negatief het kind emotioneel betrokken is bij de gezinsleden en hoe deze ervaren worden. De complete set bestaat uit een handleiding, 21 kartonnen figuren, een doosje met itemkaartjes, 25 scoringsformulieren, 25 profielformulieren en een normprofielenboek.

 

Normering
De test bevat een normprofielenboek met 374 normprofielen. Er is een normgroep jonge kinderen van 4 tot en met 8 jaar (N=323) en een normgroep oudere kinderen van 9 tot en met 12 jaar (N=329). De normgegevens zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en type gezinsopbouw.

 

Afname
Afname gebeurt individueel via de pen-en-papiermethode. De positieve en negatieve gevoelens worden gesommeerd en genoteerd op een scoringsblad en vervolgens verwerkt in een FRT-profiel. De afname duurt ca. 30 minuten.

 

Jaar van uitgave
1999

 

De complete set bestaat uit:
FRT Handleiding
FRT Normenprofielenboek
FRT Scoringsformulieren (pak a 25 st)
FRT Profielformulieren (blok a 25 st)
FRT Stimulikaartjes 99

 

 

Familie-In-Dieren Test - Revised (FID-R) - Épreuve de la Famille-En-Animaux - Révisé (FEA-R)

Celestin-Westreich, S., & Celestin, L.P. (2010). Familie-In-Dieren Test - Revised (FID-R). Synopsis voor Opleiding en Onderzoek. Uittreksel uit ‘Familie-In-Dieren test – Revised (FID-R). Handleiding praktijk en onderzoek’ (in druk), Parijs / Brussel: FACE©-program.

 

Épreuve de la Famille-En-Animaux – Révisé’ (FEA-R): Synopsis pour la recherche et la formation. Extrait de : ‘Épreuve de la Famille-En-Animaux – Révisé (FEA-R). Manuel pour la clinique et la recherche (sous presse). Paris / Bruxelles: FACE© programme.

 

Available from the first author, including different language versions (NL - FR - EN).           workshops - ateliers            Contact